Til forbrugerne hos Nimtofte Vandværk.

Vandværket har desværre været udsat for brud på ledningen på Stationsvej ved nr. 62.​

Kl. 11,30 Rør/ Stikledning udbedret. Årsagen er tidens slid og fortidens synder.

Men alt er klart nu og vi beklager.

Med venlig hilsen

Nimtofte Vandværk

Jens Jacob Sørensen

​​


Nimtofte Vandværk a.m.b.a | Eskebakken 17 | 8581 Nimtofte | Tlf.: 29894417