Nyt fra Vandværket

​​Endelig frigivelse af kogepåbuddet.  22 September 2023:

​Klik  på nedenstående for åbning af ​dokument

Vedrørende kogepåbud

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208393-23 ophævelse af påbud med kogeanbefaling og påbud om skærpet analyse

​​Status 19 august på vandkvalitet 01

​​​​Kogepåbud

​​Påbud er stadig gældende pr. 11 august.

Vi afventer de sidste svar på prøvetagningerne, før vi kan udtale os  om resultatet.

Dog skal vi påregne flere prøvetagninger, som udviser stabil niveau, inden der bliver givet fri fra myndighederne.

Vi kan oplyse at værket er blevet grundig gennemgået, for at både konstatere pg rette fejlmuligheder.

Vi informerer snarest at vi ved mere, men i indtil da respekter venligst påbuddet.

​​

​Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nimtofte Vandværk a.m.b.a | Eskebakken 17 | 8581 Nimtofte | Tlf.: 29894417